Tarayıcı konsolundaki "Mixed Content: The page at ‘<URL>’ was loaded over HTTPS error" hatası çözümü

Bu hatayı;
app.yml dosyasını açıp, env: bölümüne

DISCOURSE_FORCE_HTTPS: true

eklemesi yaptım ve rebuild ederek çözdüm.

./launcher rebuild app

Sitemiz an itibari ile Cloudflare kullanıyor. Bu makaleden yararlandım.

Discourse on a residential internet with Cloudflare Tunnel - admins - Discourse Meta

Daha detaylı anlatabilecek arkadaşlar var ise konu altında anlatır ise mutlu oluruz.