Stabil sürüm nasıl kurulur?

Discourse standart kurulumunda beta sürümü varsayılan alarak kurulum yapıyor.

Sürümü stabil olarak ayarlamak için params: paremetresinin altına

version: stable

ekleyiniz. Rebuild etmeye çalıştığınızda sürüm uyuşmazlığı verebilir. Beta sürümünüzün stabil olmasını bekleyebilir yada sıfırdan kurulum gerçekleştirebilirsiniz.

1 Beğeni