Maksimum Ek Boyutunu Değiştirme

Dosya yükleme boyunu değiştirmeyi anlatacağım.

10mb’den fazla izin vermek için yapmanız gerekenler:

  1. Sunucunuza SSH ile bağlanın
  2. cd /var/discourse/
  3. nano containers/app.yml
  4. params altında db_default_text_search_config yazan yere gidin

db_default_text_search_config altına upload_size: 20m ekleyin

params:
  db_default_text_search_config: "pg_catalog.english"

  # 20m'yi istenen değerle değiştirin
  upload_size: 20m

Değişiklikleri yaptıktan sonra Ctrl+O (yazmak için) ve Ctrl+X (çıkmak için) tuşlarına basın.

/var/discourse dizininde çalıştırın

./launcher rebuild app

Yeniden oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra, forum.example.com/admin/site_settings/category/files adresine gidin ve max attachment size kb yi 20480 (20mb) veya istediğiniz sayı olarak değiştirin. Bu noktada her şey mükemmel çalışmalıdır, devam edip yükleme dosyanızın boyutunu test edebilirsiniz.

Kaynak: Changing Max Attachment Size - faq - Discourse Meta