Discourse'a eklenti yükleyin

Yeni eklenti kurulumu

Bu konuda, Discourse Spoiler Alert eklentisini yükleyeceğiz.

 • Eklentinin GitHub veya Bitbucket git clone url’sini kopyalayın.
 • Konteynerinizin app.yml dosyasına erişin ( /var/discourse/containers/ içinde bulunur)
cd /var/discourse
nano containers/app.yml
 • Eklentinin depo URL’sini app.yml dosyasına ekleyin:
hooks:
 after_code:
  - exec:
    cd: $home/plugins
    cmd:
     - sudo -E -u discourse git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
     - sudo -E -u discourse git clone https://github.com/discourse/discourse-spoiler-alert.git

Eklentinin git clone URL’sini

git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git

içeren satırın hemen altına ekleyin. docker_manager.git satırının mevcut biçimini izleyin; sudo -E -u discourse içermiyorsa,

- git clone https://github.com/discourse/discourse-spoiler-alert.git

ekleyin.

 • Konteyneri yeniden oluşturun:
cd /var/discourse
./launcher rebuild app

İşte bu kadar, Discourse Spoiler Alert eklentisini Discourse örneğinize başarıyla yüklediniz!

Kaynak: Install Plugins in Discourse - admins - Discourse Meta