Discourse için otomatik yedeklemeleri yapılandırın

Discourse verilerinizi her gün otomatik olarak yedeklemek mi istiyorsunuz?

“/admin” ayarlarına gidin, yedekleyin ve “backup_frequency” yi “1” olarak ayarlayın.

image

Artık her gün yedek alınacak.

Amazon S3 kullanmak istiyorsanız konuyu inceleyebilirsiniz.